Logotyp KVAs Hälsoutskott

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Har barns och ungdomars psykiska hälsa förändrats? Hur har den förändrats? Och vad har i så fall hänt? Vart pekar de senaste rönen?
 • NYHET 2014-12-03
  New Albanian health study
  Opposite gender patterns compared to Sweden, with boys being most exposed to health-risk behaviors. That’s the situation among adolescents in Albania today.
 • NYHET 2014-10-29
  AEDI med fokus på tidig barndom
  Vart tredje år kartläggs alla femåringars välbefinnande och utveckling i
  Australien med AEDI, Australian Early Development Index.
 • NYHET 2014-10-14
  Seminarium i Uppsala
  Professor Frank Oberklaid från University of Melbourne är en av de ledande forskarna bakom the Australian Early Development Index (AEDI). Måndag 20 oktober föreläser han i Uppsala.
 • NYHET 2014-07-06
  Skola och psykisk hälsa diskuterades i Almedalen
  Ungas psykiska hälsa och skolsituation stod i fokus när Nordens
  Välfärdcenter och Nordiska ministerrådet arrangerade ett seminarium med forskare, politiker och skolelever under Almedalsveckan.
 • NYHET 2014-07-03
  Ungas psykiska ohälsa ökar
  Den psykosomatiska ohälsan bland ungdomar i Sverige ökar. Andelen elever med självrapporterade psykiska och somatiska besvär är 2014 väsentligt högre än för fyra år sedan. Det visar färska resultat från WHO-undersökningen Skolbarns hälsovanor.
 • NYHET 2014-07-03
  Färre niondeklassare dricker alkohol
  Allt färre ungdomar i årskurs nio dricker alkohol. Det visar resultaten för 2014 från den undersökning om skolelevers drogvanor som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomfört.

INTERNATIONAL CONFERENCE 2013

On October 22-23 2013 an international conference on Child and Adolescent Mental Health was held at the Royal Swedish Academy of Sciences. The conference covered two main tracks: “The size and distribution of the mental health burden of young people” and “School, learning and mental health”. Prominent researchers from Australia, Finland, Germany, Great Britain, Sweden and USA were invited speakers at the conference.

Read more about the conference »

KALENDARIUM


BAKGRUND

 • Vad är problemet?
  Nedan finns ett antal defintioner kring barns och ungdomars hälsa sammanställd av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
 • Fakta om barn och ungdomar
  I Sverige finns det drygt 2 miljoner barn, 0—18 år, vilket motsvarar 22 procent av befolkningen. Nedan följer en faktasamling om dem sammanställd av...

HISTORIK

Webbplatsen buph.se skapades inom KVA-projektet om barns och ungdomars psykiska hälsa. Efter projektets avslutande konferens i maj 2010 har webbplatsen omstrukturerats och därefter uppdaterats regelbundet under en två-årsperiod. Sedan starten av buph.se i januari 2010 har besöksstatistik samlats in. De högsta besökssiffrorna för buph.se återfinns för maj 2010, dvs månaden efter State of the Science konferenserna och samma månad som den avslutande policykonferensen. Då noterades närmare 13 000 besök på buph.se.

Mer om konferenserna »

Tipsa oss!


Har du en nyhet inom området? Känner du till en ny konferens eller ett nytt resultat? Vi tar tacksamt emot tips om aktuella händelser, rapporter, slutsatser eller spännande uttalanden från personer inom området.

Skicka epost!

Webbplatsen utgör en fortsättning på de konferenser om barns och ungdomars psykiska hälsa som Kungl. Vetenskapsakademiens dåvarande Hälsoutskott anordnade 2010. Idag drivs webbplatsen vidare av KVA med ekonomiskt stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Vetenskapsrådet.